Pinapakita nyong mga dayuhang libro pa rin at mga dayuhang libro lang ang tinatangkilik ng mga tao. Bakit magsusugal ang mga publisher sa Pilipinong manunulat kung hindi naman pala mabili ang mga kwentong isinusulat ng mga Pilipino? At kung walang mga publisher na tatanggap ng mga trabaho ng mga Pilipinong manunulat, sino pa ang gugustong magsulat? Kung walang magsusulat, ano ang kahihinatnan ng panitikan sa bansa at sa kakayanan nating bumasa't sumulat?

Quote tags

books culture literature philippines

Similar from books genre

Librarians are your very best friend. And don't ever think ... by Rett MacPherson Quote #142240
You'll never be alone if you've got a book. ... by Al Pacino Quote #142221
Jin looked both ways for the Quicksilver Dragon before crossing ... by Felix Long Quote #106380
Life happened because I turned the pages. ... by Alberto Manguel Quote #142105