Quotes Quote generator
Pinapakita nyong mga dayuhang libro pa rin at mga dayuhang libro lang ang tinatangkilik ng mga tao. Bakit magsusugal ang mga publisher sa Pilipinong manunulat kung hindi naman pala mabili ang mga kwentong isinusulat ng mga Pilipino? At kung walang mga publisher na tatanggap ng mga trabaho ng mga Pilipinong manunulat, sino pa ang gugustong magsulat? Kung walang magsusulat, ano ang kahihinatnan ng panitikan sa bansa at sa kakayanan nating bumasa't sumulat?

Quote tags

books culture literature philippines

Similar from books genre

And reading this way - with no deadline, no agenda ... by Emily Maguire Quote #142744
But I hope I will never have a life that ... by Rick Bragg Quote #180334
Don't look at me like that, said Ruza.Like what?Like I'm ... by Laini Taylor Quote #143143
Archie says books are our best lovers and our most ... by Stephanie Butland Quote #143421