Quotes Quote generator
Pinapakita nyong mga dayuhang libro pa rin at mga dayuhang libro lang ang tinatangkilik ng mga tao. Bakit magsusugal ang mga publisher sa Pilipinong manunulat kung hindi naman pala mabili ang mga kwentong isinusulat ng mga Pilipino? At kung walang mga publisher na tatanggap ng mga trabaho ng mga Pilipinong manunulat, sino pa ang gugustong magsulat? Kung walang magsusulat, ano ang kahihinatnan ng panitikan sa bansa at sa kakayanan nating bumasa't sumulat?

Quote tags

books culture literature philippines

Similar from books genre

Katey's the hottest bookworm you'll ever meet. If you took ... by Amor Towles Quote #142937
There are three parts to learning: information, knowledge and wisdom, ... by Rachel Caine Quote #124615
She fancied herself superiour to her surroundings: surely there were ... by Helen Dawes Brown Quote #142994
The true birthplace is that wherein for the first time ... by Marguerite Yourcenar Quote #122616