Kurumlarda işleyen veya bireyin yaşadığı zaman, eskinin demir kafesinden kurtulmuş olsa da, yukarıdan aşağıya işleyen yeni bir denetime ve gözetime tabidir. Esnekliğin zamanı yeni bir iktidarın zamanıdır. Esneklik düzensizlik yaratır, ancak sınırlamalardan kurtulmamızı sağlamaz.

Quote tags

capitalism flexible-work-hours freedom power time

Similar from capitalism genre

Resentment is a powerful and corrosive force, both on the ... by Neel Burton Quote #165744
If you are stuck in circumstances in which it takes ... by William E. Connolly Quote #165993
...değişime açık olmayı ve koşullara ayak uydurabilmeyi özgür eylem için ... by Richard Sennett Quote #160545
A system is corrupt when it is strictly profit-driven, not ... by Suzy Kassem Quote #175656