Yerel konseyler zaman zaman toplantı çağrıları yapmış olsalar da, pek çok durumda bu toplantılar mahalle sakinleri için sembolik olmuştur ve aslında, kurum olarak bu mahalle konseyleri o mahallenin eylemleri üzerinde büyük bir etkide bulunmamıştır.

Quote tags

history liberation organization power social-movements

Similar from history genre

[T]here [is] no limit to what might not be achieved ... by Tom Holland Quote #186251
You have to know the past to understand the present. ... by Carl Sagan Quote #184519
These, he said gravely, are unpleasant facts; I know it. ... by Aldous Huxley Quote #184900
Sorun şu ki bizler gündelik hayatta, komşular, arkadaşlar, yoldaşlar veya ... by Raul Zibechi Quote #185933