Nakalimutan na ng tao ang kabanalan n'ya, na mas marami pa s'yang alam kesa sa nakasulat sa Transcript of Records n'ya, mas marami pa s'yang kayang gawin kesa sa nakalista sa resume n'ya, at mas mataas ang halaga n'ya kesa sa presyong nakasulat sa payslip n'ya tuwing sweldo.

Quote tags

filipino life pinoy self-worth

Similar from filipino genre

Obligasyon kong maglayag, karapatan kong pumunta sa kung saan ko ... by Bob Ong Quote #80557
Nakalimutan na ng tao ang kabanalan n'ya, na mas marami ... by Bob Ong Quote #80167
Nakayanan n'yang bumangon, hindi ko pagdududahan ang kakayahan n'yang lumipad. ... by Bob Ong Quote #103149
Shit! I shouted at him. Now listen, my friend. The ... by F. Sionil José Quote #156200