Hindi ako naniniwalang kailangan ng tao mangarap dahil gusto n'ya ng pera, o gusto n'yang sumikat, o gusto n'ya ng impluwensya. Side effects na lang ang mga 'to, sa tingin ko. Nangangarap ang tao dahil binigyan s'ya ng Diyos ng kakayanang mangarap at tumupad nito. Tungkulin n'yang pagbutihin ang pagkatao n'ya at mag-ambag ng tulong sa mundo. At wala na s'yang iba pang magagawang mas malaking kasalanan sa sarili bukod sa talikuran ang tungkuling yon…

Quote tags

bob-ong inspirational personal

Similar from bob-ong genre

Nalaman kong habang lumalaki ka, maraming beses kang madadapa. Bumangon ... by Bob Ong Quote #81133
Hindi ako naniniwalang kailangan ng tao mangarap dahil gusto n'ya ... by Bob Ong Quote #82820